HELENELYST, BRABRAND


Bygningen på Helenelyst i Brabrand er beliggende i udkanten af Århus og er fra 1800.


Bygningen har før bemaling gennemgået en restaurering hvor murtegl er blevet genopmuret og dele af bindingsværket er blevet skiftet. Huset stod nykalket, så projektet bestod i at male bindingsværk, træbeklædningen på gavlene, samt soklen.


Bindingsværket er malet med en sort linolietjære fra Linolie og Pigment. Soklen er malet med en sort silikatmaling.


Arbejdet er udført fra stige.


Projektet blev udført på én uge.