PROJEKTER

REFERENCER

Udover de fremhævede har vi arbejdet på en lang række spændende projekter blandt andre:


Villa i Gentofte

Restaurering af vinduer og træværk


Frederiksberg Slot, Stalden

Linoliemaling af vinduer og træværk


Kvæsthuset, Christianshavn

Forgyldninger


Frederiksberg Slot, UV lokale

Limfarve af loft og vægge samt restaurering af træværk 


Villa Lyngby

Restaurering af standur og møbler


Bindingsværkshus, Høsterkøb

Udv. Linoliemaling, trætjære, silikat

indv.  maling,  ådringer, dekoration


Portrum, Østerbro København

Afdækning af original bemaling Farvesætning samt restaurering


Ejendom, Søllerød

Linoliemaling af vinduer, porte og døre


Moske, København Nørrebro

Maling af vægge og lofter


Christiansborg, HM Dronningens adjudantskab, Trapperum

Restaurering af trappe vægge lofter


Amalienborg, Livgardens Vagtstue

Restaurering af pauserum


Kirken på Kastellet, København

Dåbsrum Maling vægge, oliering af træ


Ejendom, Søllerød

Restaurering af originalt køkken


Kastellet, København

Restaurering af 2 Skilderhuse


Holmen, København

Restaurering af ca. 30 skilderhuse


Frederiksberg Slot

Kalkning af del af kælder


Christiansborg Slot, Livgardens Vagtrum

Restaurering af lokaler, vægge og lofter 


Planetariet, København

Traditionelt malerarbejde,  del af udstilling


Ejendom, Hørsholm

Restaurering af bemalet kassetteloft


Fredet ejendom, Køge

Limfarvning lofter


Fredet ejendom, Ved Mønten Kbh

Restaurering af lejlighed samt dekoring af kassetteloft, himmel


Hans Egede Kirke

Restaurereing af trappeopgange

rep. af præstebolig


Gård, stutteri, Solrød

Indvendigt og udvendigt malerarbejde


Trappeopgang Frederiksberg

Restaurering af Marmoreringer og dekoration


Lejlighed, Lyngby

Renovering, almindeligt malerarbejde

Møllen på Kastellet, København

Kalkning, linoliemaling, forgyldning.


Livgardens Kaserne, København

Renovering af officersmesse


Søofficersskolen, Holmen Kbbh

Maling af diverse rum


Glostrup Kirke

Linoliemaling  dør og træværk, kapellet

Lakering af gulv, oliering af døre, kirken


Villa, Valby

Totalrestaurering af vægge lofte gulve m.m.  fra kælder til kvist


Dyrehaven, Klampenborg

Linoliemaling af røde porte


Skov og natyrstyrelsen

Linoliemaling af div. træværk

udlejninghuse i skovene, Nordsjælland


Frederiksberg Slot, Riddersalen

Restaurering af loft, limfarve dekoration


Kirkeladen, Lyngby

Linoliemaling af Bindingsværk og træværk samt vinduer


Villa, Amager

Restaurering af trapperum, og 1.sal marmoreringer, tapet. limfarve


Christiansborg Slot

Resaturering af trappeopgang


Sommerhus, Tibirke sand

Restaurering af flisevæg


Hestedøster Kirke, Koret

Afrensning og kalkning af vægge, limfarvning af loft 


Frederiksberg Slot, biblioteket, stue

Restaurering af vægge  og træværk


Ejendom Sans Souci, Frederiksberg

Restaurering af 3 trappeopgange til original bemaling, marmoreringer ådringer forgyldning m.m.

Afrensning og restaurering af loftsmaleri


Sommerhus Amager

Linoliemaling af tilbygning


Hans Egede Kirke

Lioliemaling af vinduer


Frederiksberg Have, Restaurant Vandkunsten

Limfarve af loft


Gård Fredensborg

Kalkning samt linoliemaling af træværk


Herstedøster kirke

Afrensning og Kalkning af kirkerum

skibet, sakristi og våbenhus indvendigt samt afrensning af malede lofter


Det røde pakhus, København

Linoliemaling af vinduer og porte


DøgnInstitution, Amager

Renoveringsopgaver ved ombygning

Dekorationsopgave


Holmens Kirke, København

Restaureringsarbejder

Limfarve, ådringer, oliering af træværk


Boligudlejningsejendom, Valby,

Marmorering af alle vægge på 16 nyistandsatte trappeopgange

Søllerød Kirke

Afrensning og kalkning indvendigt


Holmens Kirkegård, Østerbro

Afrensning og tjæring, Det Norske Kapel


Kastellet, København

Renovering af lejlighed


Villa Gentofte

Facaderenovering, indvendigt malerarbejde


Charlottenlund Slot, det ovale rum

Limfarvning af loft


Sions Kirke, Østerbro

Restaurering af marmoreringer

Restaurering af kalkmalerier


Frederiksberg Slot, Kancellihuset

Malerarbejde 2 lejligheder


Næsbyholm Slot

Indvendig restaurering efter brand


Bernstorff Slot, Slotshaven

Restaurering af Paradehuset totalafrensning og linoliemaling


Fredensborg Slot

Restaurering af træværk på huse

Kalkning og maling  af Orangeri Indvendigt, tjæring af Gartnergården og Tømmerladen


Christiansborg Slot, de kongelige repræsentationslokaler

Div. vedligeholdelse,forgyldning maling, limfarve m.m.


Valbygaard Gods

Restaurering af spisestuen, maling, forgyldning, restaurering af Limfarvedekoreret loft m.m.


Fredensborg Slot, Stalden

Restaurering af staldbygning

Renovering af rytterstue m.m.


Fredensborg Slot, Hovedslottet

Restaurering af 2 Saloner


Lejlighed fredet ejendom, Østerbro

Restaurering af ådret loft


Kro/Hotel Fortunen, Klampenborg

Restaurering af vægdekoration


Frederiksberg Have, Bindingsværkshus

Restaurering af vinduer, døre, træværk


Fredensborg Slot, Hovedslottet

Afrensning og linoliemaling balustrade og urhus


Bryggerens Akademi, Carlsberg

Restaureringsarbejder


Sankt Johannes Kirke, Østerbro

Linoliemaling af træværk, tårnet


Lejlighed, Østerbro

Renovering af badeværelser


Industriejendomme, Herlev

Silikatmaling af facader, maling af vinduer og  træværk


Villa, Amager

Traditionelt malerarbejde, marmoreringer Dekorationsarbejder


Enrum Slot

Restaureringsarbejde på gamle marmoreringer m.m.