TIMOTHEUS KIRKEN


Projektet er udarbejdet og udført i 2019, i perioden hvor Torben og Tino arbejdede for Lys&Farve.


To gamle opslagstavler hængende foran Timotheus Kirken i Valby havde været i forfald i nogle år og malingen var begyndt at afskalle en del steder, særligt omkring de udskårne bogstaver var der problemer og flere steder var der begyndende råd, da vand havde fået lov til at trænge ind under den afskallede maling.


Malingen blev totalafrenset og det rådnede træ blev forsigtigt fjernet, så konturerne i bogstaverne og korset igen stod flot. Kobbertaget blev ligeledes afrenset.

Rammen blev herefter behandlet med koldpresset linolie hvorefter toppen blev opmalet med en olieemulsionsmaling. Slutteligt blev bogstaver og kors belagt med 23,75 karat bladguld lagt på en 24 timers oliegrund. Striberne ud fra korset er lavet med en bronzemaling.


Projektet blev udført på fem dage.